Doprava

Výrobný závod v Českej republike nám ponúka dokonalé technologické zázemie potrebné na spracovanie jednotlivých zákaziek. Strategická poloha v strede Európy umožňuje cenovo dostupnú distribúciu našich výrobkov do zemí EU.

S ohľadom na skutočnosť, že podstatnú časť našej výroby tvoria vždy unikátne tvary a veľkosti, zaisťujeme dovoz jednotlivých zákaziek vlastnou dopravou, alebo prostredníctvom paletovej dopravy. Len tak máme celý proces od výroby až po samotnú inštaláciu plno pod kontrolou. Náklady na dopravu sú vždy pevnou súčasťou ceny každej zákazky. 

Exportujeme do Nemecka, Rakúska, Slovenska a Poľska.

Zadať dopyt