ZELENÁ STRECHA TRUHLÁŘSKÁ

Pri tejto zákazke sme mali možnosť podieľať sa dodávkou kvetináčov na rekonštrukcii zelenej strechy (tiež nazývanej ako strecha s vegetáciou). Zelené strechy majú veľký prínos pre svoje okolie. Z tých najdôležitejších môžeme spomenúť reguláciu teploty, zlepšenie kvality ovzdušia aj biodiverzity a v neposlednom rade aj estetický prínos. Firme Záhradná architektúra Kurz, s. r. o. sa veľmi úspešne podarilo vybudovať obytnú strechu pri administratívnej budove v centre Prahy, ktorá je orientovaná do vnútrobloku. Strecha je v tomto prípade vonkajším priestorom spoločným pre všetkých nájomcov. Umiestnením intenzívnej vegetácie po obvode plochy a vytvorením zón vo vnútri priestoru vznikol koncept zelenej oázy s dostatkom súkromia pre väčšie alebo menšie skupiny. Naopak zvonku je plocha vnímaná ako kompaktný zelený ostrov. Projekt rešpektuje výrazne rozdielne podmienky oslnenia v rámci jednej plochy a limity dané ako statikou objektu, tak umiestnením chladiacich jednotiek. 

O úspechu tohto projektu hovorí aj 3. miesto v súťaži „Zelená střecha roku“ v kategórii Verejná strecha intenzívna + Cena verejnosti. Cieľom súťaže je zoznámiť najširšiu odbornú aj laickú verejnosť s možnosťou ozeleňovania striech a stien budov a iných stavebných konštrukcií ako spôsobu udržateľnej výstavby, ochrany životného prostredia a návratu zelene do sídiel a miest.

PARAMETRE KVETINÁČOV

Kvádre

  • farba RAL 7021
  • dĺžka 2100 mm x šírka 500 mm x výška 650 mm
  • dĺžka 2500 mm x šírka 500 mm x výška 650 mm
  • dĺžka 900 mm x šírka 900 mm x výška 650 mm
  • dĺžka 2000 mm x šírka 750 mm x výška 650 mm
Zaujali sme vás?
Pokiaľ vás zaujala naša realizácia a máte záujem, neváhajte nás kontaktovať alebo zaslať nezáväzný dopyt.