KLÁŠTOR SV. ANEŽKY ČESKEJ

Súčasťou autentického prostredia kláštora, založeného pravdepodobne v roku 1231 sv. Anežkou
Českou, dcérou kráľa Premysla Otakara I., sú tiež kláštorné záhrady, kam sme mali možnosť inštalovať
naše sklolaminátové hrantíky. Pre Národnú galériu Praha sme vyrábali 42 sklolaminátových hrantíkov.
Anežský kláštor je presne ten typ zákazky, ktorý dáva našej práci hlbší zmysel a presah. Kvetináče
pôsobia veľmi nenápadným dojmom a nádoby na seba nestrhávajú zbytočne pozornosť. Skôr vytvárajú
dojem, že do záhrady prirodzene patria. Nechávajú tak priestor pre umelecké diela, ktoré sú
rozmiestnené v celom areáli. V kláštorných záhradách sú umiestnené takmer dve desiatky sochárskych
diel súčasných českých autorov a určite ich odporúčame navštíviť.

PARAMETRE KVETINÁČOV

Kvádre

  • farba RAL 7039
  • dĺžka 1000 mm x šírka 400 mm x výška 350 mm
  • dĺžka 1000 mm x šírka  400 mm x výška 300 mm
  • dĺžka 750 mm x šírka  400 mm x výška 300 mm
Zaujali sme vás?
Pokiaľ vás zaujala naša realizácia a máte záujem, neváhajte nás kontaktovať alebo zaslať nezáväzný dopyt.